آرزو

کاش سرنوشت از سر مینوشت

/ 2 نظر / 4 بازدید
مریم

ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کار جهان آن است که آن کسی باشی که دیگران می خواهند

کورش

که چی بشه ؟ انسانها نتیجه تصمیماتی که درگذشته گرفتن رو درآینده میبینند.درست تصمیم بگیر تا حسرت وافسوس نخوری