ياسمن

اگر صد آسمان دل را به قصد عشق بر داريم ؛ ميان عشق و زيبايی تو را من دوست می دارم ؛ تو را من قبله می دانم ؛ به سويت هر کجا باشی نماز عشق می خوانم .

/ 0 نظر / 6 بازدید