علیرضا دباغی نژاد

و این جهان پر از صدای پای مردمی است همچنان که روی ترا میبوسند درذهن خود طناب دار ترا میبافند

http://dabaghinezhad.blogfa.com

/ 5 نظر / 4 بازدید
مریم

خدا یا از تو ممنونم که اگر گهگاهی من نیستم تو همیشه هستی در زندگیم!

مریم

خدا یا از تو ممنونم که اگر گهگاهی من نیستم تو همیشه هستی در زندگیم!

مریم

ای صاحب حیات! مرا در امتحانات زندگی تنها رها مکن! مرا از اشک ریختن برای درد مندی عاجز نکن! مرا از حس زیبای دوست داشتن محروم نکن! مرا گدای پر ثروتی نکن که فقیر بخشیدن باشد!

مریم

تمام چیزی که باید از زندگی آموخت ، تنها یک کلمه است ((میگذرد))

سمیه

در شهر صدای پای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند طناب دار تو را می بافند.. مردمانی که صادقانه دروغ می گویند و عاشقانه خیانت می کنند