نانی آزاد

حرف ها  تکراریست
غصه ها  تکراریست
زمین و  آسمان  تکراریست
من و  روزهایم
من و  غم   هایم
ما  تکرار وازه هاییم
تکرار وازه های  بی  معنی
همه  تکرار ها  خسته کننده اند
مثل من  برای  تو
مثل ما  برای زندگی.

http://mataarsak.persianblog.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید