نانا

امام سجاد :
خدايا به خاطر همه اون دعاهايی از من که مستجاب نکردی ازت ممنونم !!
تو بهرش بری خيلی حرف قشنگيه !

/ 0 نظر / 3 بازدید