محسن رخناره

امروز اولین روز از باقی مانده عمر شماست
خوش بگذره

/ 2 نظر / 3 بازدید
محسن رخناره

کاش به زمانی برمیگشتم که تنها غم زندگیم شکستن نوک مدادم بود

محسن رخناره

آنگاه که دوست داری همواره کسی به یاد توباشدبیاد من باش که همیشه بیاد توام بقره آیه 152