ابوذر اکبری

عشـق  آغاز نداشت
  عشق   در باور بود
        همه   یک سوز نهان
            همه یک موج    خروش
             عشق    پهناور بود
                فکر    کوتاه گرفت
                  این و آنش    پنهان
                    همه تب    اوج    سروش

http://www.boghzebaroon.persianblog.ir

/ 3 نظر / 5 بازدید
من جون

[گل]با کعبه گفتم: تو از خاکی من از خاک. چرا باید به دور تو بگردم؟؟ ندا آمد:تو با پا آمدی برگرد.برو با دل بیا تا من بگردم

یوسفیان

جملات زیبا ایمیل کنید

یوسفیان

جملات زیبا ایمیل کنید