هما اردلان

گورستان با سکوتش میگوید سخت نگیر زندگی ارزش یک ثانیه اندوه را ندارد...
/ 12 نظر / 25 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن رخناره

تقوا آن نیست که با یه تق وا برود

محسن رخناره

ذهن ما گاهی با تکیه بر بهانه های به ظاهر موجه واقعیت را انکار میکند

محسن رخناره

دوست معمولی از گریه تو ناراحت میشود اما دوست واقعی شانه هایش از گریه تو تر میشود

ابوذر اکبری

سکوتِ من از ترسِ توست ای نا امید از یإس توست سقوطِ من یه راه بد یه انتظار تا ماهِ بعد پایانِ شک پایانِ جان این روزها با من بمان با من بمان تا مـا شویم خود ساختن فـردا شویم با من بمان چون کودکی بی اضطراب یکی یکی سرودِ مـا یکی شدن به پای عشق با جان و تن سکوتِ من از خشم نیست از بغضِ تو این مرگ چیست سقوطِ مـا تنها شدن در خود خموش رسوا شدن . . .

ابوذر اکبری

سکوتِ من از ترسِ توست ای نا امید از یإس توست سقوطِ من یه راه بد یه انتظار تا ماهِ بعد پایانِ شک پایانِ جان این روزها با من بمان با من بمان تا مـا شویم خود ساختن فـردا شویم با من بمان چون کودکی بی اضطراب یکی یکی سرودِ مـا یکی شدن به پای عشق با جان و تن سکوتِ من از خشم نیست از بغضِ تو این مرگ چیست سقوطِ مـا تنها شدن در خود خموش رسوا شدن . . .

danial

تبلادل لینک بودی منو با اسم استقلالی ها بیات تو لینک کن خبرم کن تا لینکت کنم

ثریا

خدایا چه طوفانی به پاست در درونم با وجودی که ظاهری ساکت و ارام دارم. گر بنالم جهان زیر و رو می شود.

.

سلام قشنگ بود