آه شب

يکي بود يکي نبود

اون که بود تو بودي

اون که تو قلب تو نبود من بودم

يکي داشت يکي نداشت

اون که داشت تو بودي اون که جز تو کسي رو نداشت من بودم

يکي خواست يکي نخواست

اون که خواست تو بودي اون که نخواست از تو جدا بشه من بودم

يکي رفت يکي نرفت

اون که رفت تو بودي اون که به جز تو دنبال هيچ کسي نرفت من بودم

ahe_shab.persianblog.ir

واقعا قشنگ بود من که لذت بردم. ممنون آه شب

/ 2 نظر / 4 بازدید
زیبا

سلام عزیز. میای واسه هم لینک بذاریم؟

داریوش

ببخشید من زیاد از اینترنت سر در نمیارم