محسن رخناره

با عرض عذر خواهی اگه دلخوری پیش اومده آقا محسن (چاکریم)

گرمترین بوسه ات را نثار کسی کن که در سردترین لحظات به یاد تو است

/ 1 نظر / 6 بازدید
محسن رخناره

نه عزیزم دلخوری کجا بوده. بالاخره آدم جایز الخطا است من گفتم که بدونین چون در چند مورد اینگونه پیش اومد. در هر حال ما کوچیکیم خسته نباشین قربون شما