مریم

ای خاطرات
من خسته نیستم
دیری است خستگی
تعویض گشته است به در هم شکستگی
من خسته نیستم درهم شکسته ام
این خود امید بزرگی نیست؟

M_OM

/ 1 نظر / 26 بازدید
♥...سکوت...♥

حذر از عشق ندانم سفر از پیش تو هرگز نتوانم نتوانم♥ همین......!!!!!