ع.رحیم پور

یادمان باشد از امروز خطایی نکنیم 
گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم
پر پروانه شکستن هنر انسان نیست ؛
گر شکستیم زغفلت من و مایی نکنیم
یادمان باشد اگر شاخه گلی را چیدیم ؛
وقت پرپر شدنش ساز و نوایی نکنیم
یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند ؛
طلب عشق زهر بی سر و پایی نکنیم ...

/ 8 نظر / 5 بازدید
مریم

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی هست که عاشقانه تو را می نگرد و منتظر توست. اشک های تو را پاک می کند و دست هایت را صمیمانه می فشارد. تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت و اگر باور داشته باشی می بینی حتی ستاره ها هم با تو حرف می زنند. باور کن که با او هرگز تنها نیستی فقط کافیست عاشقانه به آسمان نگاه کنی . . .

حامد

دوری به دوستیهای کوچک پایان میدهد و به دوستی های بزرگ عظمت. همانند باد که شعله های کوچک را خاموش و شعله های بزرگ را شعله ورتر میکند...

حامد

در بازی دل نگاه من دست تو بود، هر برگ دلم شکسته پابست تو بود، من شاه دلم را به زمین انداختم، اما چه کنم که تک دلم دست تو بود...

حامد

کسی باش که عمری با تو بودن لحظه ای باشد و لحظه ای با تو بودن، عمری...

حامد

عشق امانت با ارزشی است که هر کسی تو قلبش میگذاره، برای همینه که هر وقت بخوای عشق و از کسی پس بگیری باید قلبش و بشکونی...

حامد

این شیوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده اند، سگ دیگری را گاز میگیرد...

حامد

در دیاری که در آن نیست کسی یار کسی، کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی...

حامد

گاهی گمان نمیکنی ولی میشود، گاهی نمیشود، نمیشود که نمیشود، گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست، گاهی نگفته قرعه به نام تو میشود، گاهی گدای گدای گدایی و بخت نیست، گاهی تمام شهر گدای تو میشود...