موج عشق

میگن سه چیز :
سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند:
زمان، کلمات و موقعیت ها.
سه چیز در زندگی هیچگاه نباید از دست بروند:
آرامش، امید و صداقت.
سه چیز در زندگی هیچگاه قطعی نیستند:
رؤیا ها، موفقیت و شانس.
سه چیز در زندگی از با ارزش ترین ها هستند:
عشق، اعتماد به نفس و دوستان.
سه چیز در زندگی یک انسان را می سازند:
تلاش، اخلاص و موفقیت.
سه چیز در زندگی یک انسان را نابود می کنند:
مشروب، غرور و خشم.

veblove.blogfa.com

/ 0 نظر / 6 بازدید