سحر

فرد ناتوان كسي است كه از يافتن دوست ناتوان باشد و از او ناتوان تر كسي است كه دوستان قبلي اش را از دست بدهد

/ 0 نظر / 3 بازدید