جملات زيبا ۳

<<<       ۳      >>>

/ 4 نظر / 3 بازدید
آه شب

دل اگر یک دل بُوَد صد دل به دل دل می دهد دل اگر صد دل بُوَد کی دل به دل دل می دهد

آه شب

قطار می‌رود...تو می‌روی...تمام ایستگاه می‌رود...و من چقدر ساده‌ام كه سالهای سال در انتظار تو كنار این قطار رفته ایستاده‌ام...و همچنان به نرده‌های ایستگاه رفته تكیه داده‌ام !

آه شب

عشق پدیده ای نیست که در حصار بماند.عشق در دستان گشوده ی تو می بالد،نه در دستان بسته ی تو.