ساغر

روزهای ابری گلهای آفتاب گردان بلا تکلیفند ! مثل همه روزهای عمر من .

/ 1 نظر / 5 بازدید
الهه

غروب شد خورشید رفت آفتابگردون دنبال خورشید می گشت ستاره ای چشمک زد آفتابگردون سرشو پائین انداخت ! گلها هرگز خیانت نمی کنند..