مناآراسته

همیشه به دلت گوش سپار
دل همه چیز رامیداند
/ 4 نظر / 5 بازدید
متين پارسا

هر وقت تو زندگی به یك در بزرگ كه روش یه قفل بزرگه برخورد كردی،نترس و ناامید نشو!چون اگه قرار بود باز نشه جاش دیوار میذاشتن...

متين پارسا

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند آن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد. اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن!

متين پارسا

بگذار تا شیطنت عشق چشمان تو را بر عریانی خویش بگشاید. هرچند آن بجز معنی رنج و پریشانی نباشد. اما کوری را هرگز بخاطر آرامش تحمل مکن!

متين پارسا

خوشبختی از آن کسانیست که خواهان خوشبختی دیگران باشند