مرجان

در اين هفته دوستمان رایا بيشترين هديه را براي وبلاگ خود ارسال نموده اند............ آتوسا خانم در طول زندگی این وبلاگ بيشترين هديه را به وبلاگ خودش ارسال نموده اند

در ذهن اقاقيها بيصدا مردن ميان همصدايي ها كهنه تصوير شكيبايي است

/ 2 نظر / 4 بازدید
سينا

تورا گم کرده ام امروز ... وحالا لحظه های من ... گرفتار سکوتي سرد و سنگينند ...كه وچشمانم ... که تا ديروز به عشقت مي درخشيدند ... نمي دانی چه غمگينند ... چراغ روشن شب بود ، برايم چشم های تو ... نمي دانم چه خواهد شد ... پر از دلشوره ام ... بی تاب ودلگيرم ... کجا ماندی که من بی تو هزاران بار ، در هر لحظه سينا جان به فراموشي ام مسپار تا طلوع دوباره لبخند

بیاد سينا

به دنيا سلامي دوباره خواهم گفت ! ‎You don't have to look outside yourself for self Assess ment!