جملات زیبا

ازدواج پیوندی است که از درختی به درخت دیگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو ”زنده” می شوند و اگر ”بد” شد هر دو می میرند.

 (سعید نفیسی)

/ 6 نظر / 11 بازدید
چشمان سیاه

دل اگر بهر عزیزان نشود تنــــــــــــــــــــــــگ نامش هرگز ننهم دل که به ان گویم سنگ

چشمان سیاه

هميشه وقت سفر شيشه مي شود سنگم دلم گرفته خدايا چقدر دلتنگم تمام جاده نگاهش به من و پاي من است مني که اول راه هزار فرسنگم غروب پنجره از رد پاي من خالي است اگر چه در غزل آشوب جاده مي لنگم من اشک هاي خودم را به دوش مي گيرم براي آنکه ببيني چقدر دلتنگم...

چشمان سیاه

پروردگار! مقام مرا در میان مردم بالا مبر مگر آن كه به همان اندازه ، مقامم را نزد خودم پایین آور . صحیفه سجادیه دعای مكارم الاخلاق

چشمان سیاه

ابری باش بارا ن شو ببار زمین خشک دلم تشنه توست ببار

چشمان سیاه

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی بر پایه لرزان واژه ها تکیه مکن

چشمان سیاه

یادمان باشد: سنگ خیلی تنهاست، باید با او هم لطیف رفتار کنیم مبادا دل تنگش بشکند