/ 5 نظر / 4 بازدید
ارزو

سلام عزیزم وبلاگ خیلییییییییییییییییی قشنگی دارید به تموم پستهات سر زدم منم شدم مشتری وبت واقعا جالب بودن اگه دوست داشتی منو به نام قصه گل وتگرگ لینک کن بعدش بگو باچه نامی لینکت کنم _______________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%_قصه گل _%% ________%%_________%%% _______%%_ و ..... ____%%% ______%%______________%% _____%%______ تگرگ ___%% _____%%_________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█ آپم

ارزو

سلام عزیزم وبلاگ خیلییییییییییییییییی قشنگی دارید به تموم پستهات سر زدم منم شدم مشتری وبت واقعا جالب بودن اگه دوست داشتی منو به نام قصه گل وتگرگ لینک کن بعدش بگو باچه نامی لینکت کنم _______________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%_قصه گل _%% ________%%_________%%% _______%%_ و ..... ____%%% ______%%______________%% _____%%______ تگرگ ___%% _____%%_________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█ آپم

ارزو

سلام عزیزم وبلاگ خیلییییییییییییییییی قشنگی دارید به تموم پستهات سر زدم منم شدم مشتری وبت واقعا جالب بودن اگه دوست داشتی منو به نام قصه گل وتگرگ لینک کن بعدش بگو باچه نامی لینکت کنم _______________%% _______________%% ______________%%% _____________%%%%% ____________%%%%%% _____________%%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%% _____________%%%__%% _____________%%%__%__% _____________%%%___%__% _____________%%%___%___% _____________%%%___%___% _______%%____%%%__%____% ______%__%__%%%%%%____%% ______%___%%_____%____%% _______%____%%%%%____%% ________%___________%% _________%_________%% _________%%_قصه گل _%% ________%%_________%%% _______%%_ و ..... ____%%% ______%%______________%% _____%%______ تگرگ ___%% _____%%_________________%% _____%%%________________%% ______%%_______________%%% _______%%%____________%%% _________%%%%________%%% ___________%%%%%%%%%▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█ آپم

چشمان سیاه

خدایا تو آنگونه ای که من دوست دارم مرا آنگونه قرار بده که تو دوست داری

مریم

خدا را در دور دستها، در انتهای افق و یا در اوج آسمانها جستجو مکن. نگاهی به اعماق وجودت بیانداز