اتوسا

وقتی تو نيستی

نه هستهای ما

چونان که بايدند

نه بايدها...
هر روز بی تو

روز مباداست

http://great-ahoura.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 4 بازدید
رومینا

عالیه بیست