شادی

اسمان برای گرفتن ماه تله نمیگذارد این ازادی ماه است که او را پایبند میکند. (تاگور)
/ 1 نظر / 3 بازدید
احسان

مرسی جمله بسیار زیبایی بود .لذت بردم