فربد ج

نمدانم چرا ؟ همیشه ما باید درد و  دلهای خود را با خود زمزه کنیم چرا به دادمان کسی نمی رسه.
/ 1 نظر / 6 بازدید
فربد ج

شانهایت را برای گریه کردم دوست دارم اشکهایت را برای چکه کردن دوست دارم خلاصه دوستت دارم ای بزگوار چون بی تو فردا و فرداهایی نیست